Drops

Marketplace

Streaming

Nomadic Mongol Art

b.bayart-od

@b.bayart-od

Эртнээс нүүдэлчин монголчууд элдэв ад зэтгэр болоод муу бүхнээс өргөө гэр болоод бүхийл эд зүйлсээ хамгаалах үүднээс өргөө гэрийнхээ тавилга, үүд хаалга, үг хэллэг “ерөөл, магтаал, ерлол” гээд бүхий д зүйлдээ ач холбогдол өгөн эзэн, эзэдээ хамгаалах тийм л бүтээлүүдийг туурвисаар иржээ. Энэ л утга өнөө цагт уламжлагдан ирсэн. Тийм учир монгол зураач урчууд нь тухайн бүтээлдээ амь шингээн тухайн эздээ хамгаалан сахих , мөн тус дэм болох тийм л увидсыг шингээн бүтээдэг байсан байна. Ийм л увидас х цааш унших...

Тун удахгүй

b.bayart-od

@b.bayart-od

Эртнээс нүүдэлчин монголчууд элдэв ад зэтгэр болоод муу бүхнээс өргөө гэр болоод бүхийл эд зүйлсээ хамгаалах үүднээс өргөө гэрийнхээ тавилга, үүд хаалга, үг хэллэг “ерөөл, магтаал, ерлол” гээд бүхий д зүйлдээ ач холбогдол өгөн эзэн, эзэдээ хамгаалах тийм л бүтээлүүдийг туурвисаар иржээ. Энэ л утга өнөө цагт уламжлагдан ирсэн. Тийм учир монгол зураач урчууд нь тухайн бүтээлдээ амь шингээн тухайн эздээ хамгаалан сахих , мөн тус дэм болох тийм л увидсыг шингээн бүтээдэг байсан байна. Ийм л увидас х цааш унших...

Шал үнэ

0

Дээд үнэ

0

Нийт тоо

0

Ариун нандин

10/10

Ариун нандин

LIMITED EDITION

Үнэ:

500,000 MNT

MongolNFT + Та

Түгээмэл асуултууд

Нэвтрэх / Бүртгүүлэх

Хөтөч

Олон нийтийн сүлжээ

Instagram

Facebook

Discord серверлүү орох


©2021 MongolNFT ХХК. Зохиогчийн эрх хамгаалагдсан.

Хууль эрх зүй

Үйлчилгээний нөхцөл

Нууцлалын бодлого