Drops

Marketplace

Spirit of the Valley

SET ИДЭШ / MAYC, Meebits, Azuki/

img

Зоог боловсруулалт:

Идэш хэмжээ:

12,003,398,551 MNFT

Амт шимт:

MAYC, MEEBITS, AZUKI, ETH, OTHERDEED

Хазалтын доод хэмжээ:

1,000,000 MNFT

Хазалтын дээд хэмжээ:

50,000,000 MNFT

Эхлэх хугацаа:

2022-04-08 06:00

Хаагдсан хугацаа:

2022-05-08 06:00

Сүрэг:

.

MAYC:

MEEBITS:

AZUKI:

ETH:

OTHERDEED:

Анх

26.5 ETH

4.5 ETH

22 ETH

3,294 USD

0 ETH

Одоо

*.** ETH

*.** ETH

*.** ETH

*.** USD

*.** ETH

.

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

Амт шимт:

1 MNFT тутамд

*.** USD

**%

Ханшийн өөрчлөлт

- MAYC

(ETH)

- MEEBITS

(ETH)

- AZUKI

(ETH)

- ETH

(USD)

- OTHERDEED

(ETH)

MongolNFT + Та

Түгээмэл асуултууд

Лавлах утас - 72720022

Нэвтрэх / Бүртгүүлэх

Discord серверлүү орох

Олон нийтийн сүлжээ

Instagram

Facebook


©2021 MongolNFT ХХК. Зохиогчийн эрх хамгаалагдсан.

Хууль эрх зүй

Үйлчилгээний нөхцөл

Нууцлалын бодлого