ТУУЛАЙН ЕРТӨНЦ

Бидний мэдэхгүй ойн цоорхойн гүнд эв эеийг чандлан сахих эрэгтэй , эмэгтэй туулайнууд мөн "Miner" туулай "Adventurer" туулай, Aзын бүжин гэх нийт 5 төрлийн туулайнууд бие биетэйгээ зохицон амьдарч, тус тусын ажил үүргээ биелүүлэн, тун завгүйхэн аж төрөн амьдрах ажээ.

Бяцхан байшиндаа аж төрөн амьдрах туулайн гэр бүлийг "Ажилчин гэр бүл" болоод "Аялагч гэр бүл" гэж ангилдаг гэнэ.

Та Rabbit NFT-ийн заагдсан дүрмийн дагуу NFT-г хослуулан эзэмшсэнээр MNFT coin олборлох мөн азтай бүжин гэх шинэ төрлийн NFT эзэмших зэрэг шинэлэг /utilities/ хэрэглээнүүдийг цуглуулах боломжтой юм.

MINT ХИЙГДЭХ

Нийт 584 Rabbit NFT "mint" хийгдсэн бөгөөд random-аар 292- ийг "эрэгтэй туулай", 292-ийг "эмэгтэй туулай" болгон 2 тэнцүүлэн хувиргасан.

Эрэгтэй туулай

Эмэгтэй туулай

MINER ТУУЛАЙ

Adventurer туулай

ХУВИРГАЛТ

NFT-үүдийн 14 хоногийн зайтай доорх шатлалын дагуу хувиргалт хийж эрэгтэй туулайн тодорхой хувийг “Miner” эмэгтэй туулайн тодорхой хувийг “Adventurer” туулай болгож хувиргана.

Хувиргалт 1

20%

Хувиргалт 2

15%

Хувиргалт 3

10%

Хувиргалт 4

5%

Хувиргалт 5

1%

ХОСЛОЛ

Та өөрийн “Miner” туулайг энгийн эмэгтэй туулайтай харин “Adventurer” туулайг энгийн эрэгтэй туулайтай хослуулж аялалд явуулснаар доорх хуваарийн дагуу MNFT олборлох эсвэл азтай бүжин NFT олох боломжтой болно.

УУРХАЙД АЯЛАЛ ХИЙХ ХОС

MINER ТУУЛАЙ

ЭНГИЙН ЭМЭГТЭЙ

MNFT ОЛБОРЛОХ

1 хос

2 Сарын хугацаанд

1,0M MNFT

2 хос

1 Сарын хугацаанд

1,0M MNFT

3 хос

14 хоногийн хугацаанд

1,0M MNFT

4 хос

7 хоногийн хугацаанд

1,0M MNFT

УУЛАНД АЯЛАЛ ХИЙХ ХОС

ЭНГИЙН ЭРЭГТЭЙ

ADVENTURER ТУУЛАЙ

АЗТАЙ БҮЖИН ОЛОХ

1 хос

2 Сарын хугацаанд

1ш азтай бүжин

2 хос

1 Сарын хугацаанд

1ш азтай бүжин

3 хос

14 хоногийн хугацаанд

1ш азтай бүжин

4 хос

7 хоногийн хугацаанд

1ш азтай бүжин

АЗТАЙ БҮЖИН

Ойд ганцаараа төөрсөн өхөөрдөм "Азтай бүжин"-г хайгуул хийж авраад аз нь алгандаа багтсан Lucky NFT -ийн хэрэглээг эдлэх боломжтой.

ROADMAP #1.0

Шал үнэ

Дээд үнэ

Нийт тоо

CONNECT WITH US!

POWERED BY: